…altijd blijft

Wat was 

 en… altijd blijft.

Sluitsteen bij het Sluitgatmonument aan de Zuidermeerdijk – Ketelmeer